Vondst van tekening uit 1851

Tekening uit 1851, maker onbekend

Een toevallig bezoek aan kasteel Heukelom bij Leerdam heeft geresulteerd in de vondst van een bijzondere tekening die Hindersteyn afbeeldt vanuit een perspectief dat tot nu toe nooit was voorgekomen. In het huisarchief van Heukelom bevindt zich een tekenmap met daarin diverse schetsen, tekeningen en portrettekeningen, gemaakt door een nog onbekende tekenares.

Deze tekenares had kennelijk goede ingangen bij de diverse kasteelbewoners, want ze maakte portretten van hen op de diverse buitenplaatsen.

Van Hindersteyn heeft zij een schets vanuit het noorden gemaakt en daarmee krijgen wij een beeld van de zijgevel rond 1851. De gracht om het huis is dan nog niet gedempt en een dam geeft toegang tot het kasteeleiland en de entree. De voorgevel is een verdieping lager dan nu het geval is en het quasi torentje met kantelen is nog niet gebouwd. Dat geschiedde pas in 1865.

Aan de voorzijde blijkt een loggia gecreëerd met toegang, alwaar twee plantenbakken hangen tussen de gotische bogen. Een haak waar dit aan hing is nu nog zichtbaar.

Aan de zijkant bevinden zich gotische nissen en een raam, en op de eerste verdieping drie vensters. Het achterste venster is nog steeds op die plek aanwezig. Een van de andere twee is bij de verbouwing rond 1865 hergebruikt in de voorgevel van de toegevoegde tweede verdieping en de tweede in de tuinmanswoning.

Wat opvalt is dat het huis tot 1865 dus niet heel erg ruim was. De familie van Zuylen van Nijevelt heeft aanzienlijke kosten moeten maken om het huis bewoonbaarder te maken.

Het resultaat is de huidige verschijningsvorm van Hindersteyn. In 1984 is er een tekening gemaakt op basis van vermoedens hoe het geweest zou kunnen zijn. Deze kloppen aardig, maar nu weten we het preciezer.